Onze diensten

Boekhouding en fiscaliteit

Als ondernemer ben je uiteraard verplicht om (tijdig) diverse aangiften in te dienen. Wij verzorgen voor jou:

  • Het inboeken van aan- en verkoopfacturen, financiële verrichtingen, boekingen van de lonen en het indienen van de BTW-aangifte.
  • Het opstellen van een tussentijds resultaat, incl. het maken van voorlopige belastingberekening en controle van de betaalde sociale bijdragen.
  • De aangifte vennootschapsbelasting en personenbelasting.
  • Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening en het opmaken van het jaarverslag.

Daarnaast helpen we je graag bij al je specifieke vragen. Ook helpen wij bij het indienen van bezwaarschriften tegen aanslagen en kunnen wij ondersteunen bij een controle door de belastingdienst of de BTW-administratie.

Startersadvies

Wil je starten als zelfstandig ondernemer in hoofd- of bijberoep? Of ben je juist gestart? 

Tal van complexe vraagstukken komen er op je af, tal van administratieve stappen moeten er worden gezet. Enkele voorbeelden:

  • De keuze voor een eenmanszaak of een vennootschap (+ welke vorm). Keuzes waarvoor naast een goede en actuele kennis van de wetgeving ook een goed inzicht in uw specifieke situatie nodig is. Bovendien keuzes met grote consequenties voor bedrijf en uw privéleven.
  • Het maken van het financieel plan.
  • Het bepalen van benodigd vreemd vermogen, financieringsvraagstukken
  • Het inschrijven bij KBO (kruispuntbank van ondernemingen).
  • Het aanvragen van het ondernemingsnummer en activatie van het BTW-nummer.
  • De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds of sociaal secretariaat (loonadministratie).

Wij geven je graag goed advies en begeleiden je tijdens het hele proces dat je als startende ondernemer doorloopt. Zó maak je een goede start, kan je je focus op het daadwerkelijk ondernemerschap liggen en word je van de goed geïnformeerde starter van vandaag de succesvolle ondernemer van morgen. Ook als je al gestart bent en bijvoorbeeld overweegt van een eenmanszaak of vrij beroep naar een vennootschap over te stappen voorzien we je graag van een passend advies.